دارم رنگ میکنم..

از سَـــ ـــر

از اول

همه چــــ ــــی رو

باید قَشنگ بشه..

گ و ه میـــخوره قَشنگ نشه

زندگـــــیمو میگم..

قـَـ ـشنگ میشه...

+ ساریـــنا |

راستـــــی 

از زنـــدگـــی چـــه خبـــــر؟

ســــراغــــی ازش داریـــ ــد؟

 

 

+ ساریـــنا |

پست ششم...!

 

هیـــــــ ــــــچ میدانی؟

جای “عزیزم غصه نخور” های تو را

دیازپام گرفته است . . .!

+ ساریـــنا |

پست پنجم...!

دل است دیگر!!

شــ ــعور اگر داشت....

نمیگرفت!

+ ساریـــنا |

پست چهارم...!

 

واژه های تکراری که از آنها اشباع شدم:

عاشقتم...دیوونتم...وابستت شدم...!

...

راست و حسینی بگو؟

بعد از چند ماه همخوابگی

باز اینها را میگویی؟؟

...

هَپـــــــــــــی ولنتاین

+ ساریـــنا |

پست سوم...!!

 

آنقدر حال میده

وقتی‌ کنارت دراز میکشم

 و یک سیگار به دستت میدم

 و تو میگی‌: من که سیگار نمیکشم ..

من هم نگاه تو چشمات می‌کنم و میگم:

می‌دونم ولی‌ دلم می‌خواد برام روشنش کنی‌ ..!

+ ساریـــنا

پست دوم...!

 

بكارت افكارم از دست رفته!

فاحشــ ـــه

اي مقدس ترين !!

براي من تو كاري بكن!!!

+ ساریـــنا

پست اول...!!

 

وقتی لبانت را بر لبانم میگذاری

خوشبخت تر از خودم ،خودم هستم...!!

دوست دارم این لحظات را

 و این لب ها را !!

کاش میشد زمان در این هنگام متوقف شَود!!

کـــاش

+ ساریـــنا